GENERAAL ZONDER LEGER MAAR MET VEEL SOLDATEN

Ik heb de afgelopen dagen de biografie van Hans Wiegel gelezen. 700 pagina’s uitermate boeiende politieke geschiedschrijving. Op een journalistieke en heel toegankelijke manier opgeschreven door Pieter Sijpersma, voormalig hoofdredacteur van onder meer het Dagblad van...

HANDJEKLAP LEIDDE TOT VRIJHEID VAN ONDERWIJS

Een dikke honderd jaar geleden werd een felle strijd beslecht. Een strijd die decennialang gevoerd werd tussen christelijke partijen enerzijds en liberale partijen anderzijds. De inzet? Mogen christenen hun eigen scholen stichten en in standhouden, scholen die op...