Curriculum vitae

Personalia

Naam: Kruithof
Voornamen: Henri Johan
Geboren: 20 augustus 1951 te Rotterdam
Adres: Anderenseweg 1-A
9467PG Anloo
Telefoon: 06- 48 131 093
E-mail: cc.kruithof@gmail.com

Profiel

Ik ben een ervaren communicatiemanager die zijn sporen verdiend heeft in overheidscommunicatie en public affairs. Mijn stijl kenmerkt zich door samenwerking met andere professionals binnen de organisatie. Ik houd van doorpakken op een no-nonsense-manier. Maar ik let daarbij steeds op het draagvlak bij alle betrokkenen.
Het werkterrein van de public affairs kenmerkt zich door het creëren van draagvlak voor de doelen van de organisatie bij politieke bestuurders en volksvertegenwoordigers.

2007 – heden Zelfstandig adviseur communicatie en public affairs

Adviseren bij complexe communicatietrajecten, tijdelijk leiden van communicatieafdelingen en lobbyen bij lokale, regionale en landelijke politiek, waaronder:

  • Adviseur public affairs bij Nationaal Coördinator Groningen. In deze hoedanigheid heb ik inhoudelijke kennis opgedaan over de taken van de NCG, alsmede een relatienetwerk opgebouwd en onderhouden van (medewerkers van) bij dit onderwerp betrokken parlementariërs.
  • Coaching gedeputeerden Provincie Fryslân
  • Adviseur crisiscommunicatie IJssellandziekenhuis Capelle a/d IJssel
  • Adviseur crisiscommunicatie bij woningcorporatie Vidomes Delft
  • Hoofd communicatie bij VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • Adviseur communicatie en public affairs bij Nederlands Politie Instituut
  • Interim directeur voorlichting bij Gemeente Den Haag
  • Adviseur communicatie bij Staatsbosbeheer
2001 – 2007 Projectdirecteur Ministerie van LNV

Deze functie laat zich nog het best vergelijken met een interim-manager, maar dan binnen de eigen organisatie. De projectdirecteur wordt ingezet bij grote organisatieveranderingen.

Daarbij heb ik de volgende opdrachten vervuld:

Het LNV-Loket
Inrichting van één loket voor àlle contacten tussen het ministerie en zijn doelgroepen (boeren, natuurbeheerders, vissers etc.). Tot dan toe waren de vijf uitvoerende diensten ieder voor het eigen werkterrein belast met die contacten.

Reorganisatie ICT
De ICT-functie binnen LNV was veel duurder dan bij vergelijkbare organisaties. De voornaamste oorzaak daarvan was dat er niet één centrale ICT-organisatie bestond binnen het ministerie, maar ten minste vijf grotere en nog een handvol kleinere, los van elkaar staande eenheden. Ik heb één centrale ICT-organisatie opgericht uit de genoemde verschillende organisatieonderdelen onder een gelijktijdige bezuiniging van 200 van de oorspronkelijk 700 arbeidsplaatsen.

Reorganisatie Dienst Regelingen LNV
Deze dienst is een fusie van vier uitvoerende diensten (samen 1400 arbeidsplaatsen). De fusie was formeel wel geregeld, maar materieel nog niet ingevuld. In mijn nieuwe functie moest ik de processen binnen die dienst organisatorisch stroomlijnen en ook geografisch logischer inrichten. Ik maakte uit dien hoofde deel uit van het directieteam van de Dienst Regelingen. Het takenveld van deze dienst bestond uit (Europese) subsidieverstrekking, vergunningverlening en uitvoering mestbeleid.

2005 – 2006 Tijdelijk hoofd voorlichting VVD-fractie Tweede Kamer

Ik heb de afdeling voorlichting gereorganiseerd en ik ben woordvoerder van de fractievoorzitter geweest. Toen Van Aartsen terugtrad als fractievoorzitter ben ik teruggekeerd als projectdirecteur bij LNV.

Inrichten certificeringautoriteit ESF/EFRO
Het kabinet heeft in 2006 besloten dat de financiële controle van de Europese structuurfondsen moest worden versterkt. Deze zogeheten certificeringfunctie werd belegd bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV. Ik ben verantwoordelijk geweest voor de inrichting van die functie. Dat vergde vooral veel overleg met de ministeries van EZ en SZW, alsmede met de provincies.

1993 – 2001 Directeur voorlichting Ministerie van LNV

Eerste woordvoerder van de minister, alsmede algemene leiding van de directie. Reorganisatie van de directie.

Crisismanagement tijdens de varkenspest (1997) en de BSE-crisis.

1985 – 1993 Chef parlementsredactie Gemeenschappelijke Pers Dienst

Onder mijn leiding is de parlementsredactie opgericht met zes, later zeven redacteuren die de volledige verantwoordelijkheid voor de verslaggeving over het politiek/departementale terrein droegen. Naast de algemene leiding over deze redactie, was ik belast met het schrijven van de wekelijkse column over de Nederlandse politiek. In deze periode ben ik tevens drie jaar voorzitter van de parlementaire persvereniging geweest.

1980 – 1985 Plaatsvervangend directeur voorlichting Ministerie van O. en W.

Deze functie kende drie hoofdcomponenten: het leiding geven aan de afdeling persvoorlichting en woordvoering, het onderhouden van contacten met de media en het adviseren van de politieke en ambtelijke leiding van het departement over publicitaire aangelegenheden.

1978 – 1980 Voorlichter Ministerie van O. en W.

Woordvoerder/persvoorlichter voor achtereenvolgens staatssecretaris Klein en staatssecretaris Deetman.

1975 – 1978 Parlementair redacteur dagblad Trouw

Verslaggeving over Kamerdebatten, het schrijven van beschouwingen en achtergrondartikelen en incidenteel schrijven van een commentaar. Beleidsterreinen onderwijs, binnenlandse zaken en justitie.

1972 – 1974 Redacteur dagblad De Rotterdammer

Verslaggeving van (deel)gemeenteraadsvergaderingen en politie- en brandweerzaken. Tevens bureauredactie.

Hoogst genoten opleiding

Pedagogische Academie (diploma behaald in 1974)

Nevenfuncties

1986 – 1989 voorzitter parlementaire persvereniging
2002 – 2006 voorzitter afdeling Groningen VVD
2004 – 2008 lid landelijke scoutingcommissie VVD
2007 – 2008 lid provinciale staten Groningen
2008 – 2010 lid hoofdbestuur VVD