Mediatrainer

Mediatraining leidt tot succesvol media-optreden

Henri Kruithof heeft in zijn carrière honderden interviews gehouden. Binnen- en buitenlandse politici, vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers en diverse topmensen uit het bedrijfsleven onderwierp hij aan zijn scherpe ondervragingen. Daarnaast heeft Kruithof allerlei personen ondervraagd tijdens openbare bijeenkomsten, congressen en conferenties. Deze ervaring maakt van hem een mediatrainer bij uitstek. Hij kan managers in overheid en bedrijfsleven leren professioneel om te gaan met vertegenwoordigers van kranten, tijdschriften, radio en televisie. Niet vanuit angst voor de media, maar juist vanuit de kracht van de eigen organisatie.

Free publicity (aandacht voor organisatie of bedrijf in de redactionele kolommen of programma’s) is vele malen meer waard dat reclame of advertenties. Kruithof kan u tips geven hoe de gewenste aandacht van de media te krijgen.

De trainingen kennen geen vast schema. Een ervaren politicus heeft een ander programma nodig dan een beginnende ondernemer. Een pas gekozen gemeenteraadslid heeft behoefte aan andere tips dan een door de wol geverfde president-directeur van een grote onderneming.